Senior Technisch Manager

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Als Senior Technisch Manager binnen het Ingenieursbureau ben je verantwoordelijk voor de technische kennis binnen het IPM team. Je speelt een belangrijke rol binnen de taken van andere managers in het IPM team of voert zelfstandig projecten uit. De Senior Technisch Manager beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is flexibel en kan snel schakelen binnen de verschillende disciplines van de techniek. De Senior Technisch Manager dient in staat te zijn een goed netwerk op te bouwen. Ervaring tijdens de voorbereiding en realisatiefase van technische projecten is vereist.De Senior Technisch Manager werkt in het IPM-team van het project Entree West. Het IPM-team bestaat uit collega's van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Het IPM-team bestaat naast de Technisch Manager uit een Omgevingsmanager, Contractmanager, Manager projectbeheersing, Projectondersteuner en Projectmanager. Het project Entree-West is gesitueerd nabij het Centraal Station en betreft: De herinrichting van het maaiveld, inclusief groen en openbare verlichting;Het aanleggen c.q. verleggen van kabels en leidingen;Diverse constructieve (onderhouds-)werkzaamheden.De overeenkomst met de markt betreft een Bouwteamovereenkomst en een opvolgende Realisatieovereenkomst (UAV). Het bouwteam, waarin tezamen met de opdrachtnemer de realisatie wordt voorbereid, start begin 2023. De oplevering is voorzien eind 2024.Voor het project Entree-West gelden onderstaande projectdoelstellingen: Het versterken van de verblijfskwaliteit;Het verbeteren van de doorstroming en veiligheid voor voetgangers en fietsers;Het beperken van de omgevingshinder veroorzaakt door het project;Het realiseren van het project binnen de financiële kaders.

Werkzaamheden:
 • De Senior Technisch Manager: Ss verantwoordelijk voor het formuleren van de scope, randvoorwaarden, ontwerpspecificaties en klanteisspecificaties gedurende de voorbereiding van het project, ook in de periode dat met de opdrachtnemer in een bouwteam wordt samengewerkt ter voorbereiding van de realisatie
 • Werkt direct samen en onderhoud goede relaties met diverse adviseurs binnen en buiten de gemeente
 • Is de counterpart voor externe ingenieursbureaus die voor het project zijn dan wel worden gecontracteerd
 • Coördineert het technisch onderzoek / ontwerp naar een goed werkend systeem
 • Stuurt binnen het gemeentelijk technisch team op integraliteit van de ontwerpoplossingen / het ontwerp en agendeert de technische issues in het IPMteam en in het bouwteam
 • Neemt de regie en organiseert het proces als vanuit het ontwerpproces keuzes/besluiten nodig zijn
 • Draagt in de realisatiefase bij aan oplossing van onvoorziene knelpunten die tot ontwerp en contractwijzigingen kunnen leiden
 • Is vanuit techniek het eerste aanspreekpunt van de Project Manager
 • De technisch manager is verantwoordelijk voor oplevering van de volgende engineeringproducten en toetsingsproducten die door het gemeentelijk ingenieursbureau of in samenwerking met de bouwteampartner worden opgesteld: Definitief ontwerp. Oplevering in april 2023
 • Bestek of verschillende deelbestekken, delen 2.1 en 2.2. Oplevering in periode april 2023 tot juni 2023
 • Technische specificaties t.b.v. vergunningaanvragen en te verkrijgen besluiten. Onder andere: kapvergunning, watervergunning/WABO (Opdrachtgever), vergunning wet lokaal spoor, vergunning treinspoor. Oplevering in periode april 2023 tot augustus 2023
 • Rapportages m.b.t. technische goedkeuring op te leveren werk. Onder andere: weginfra, meubilair inclusief masten, hemelwaterafvoer, groenvoorzieningen, kabels en leidingen, openbare verlichting, spoorconstructie, tractievoeding tram, bovenleiding tram, dekzerken kade. Oplevering in periode augustus 2023 tot november 2024.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring in civiel technische projecten.
 2. In het bezit van een erkend hbo- of wo-diploma in technische richting aangevuld met relevante cursussen.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
 3. Aantoonbare ruime ervaring (meer dan 5 jaar) in de rol van Technisch Manager in een IPM team of in een vergelijkbare rol in een vergelijkbaar integraal projectteam van een civieltechnische projecten en/of infrastructurele projecten die middels de Integraal Project Management systematiek worden aangestuurd.
 4. Aantoonbare ruime ervaring (meer dan 5 jaar) met de herinrichting dan wel realisatie van openbare ruimte.

 • Communicatief sterk in verband met veel overleggen met de stakeholders van het project.
 • Een teamspeler en geen solist en kan op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met vertegenwoordigers van projectpartners zoals o.a. GVB VRA G&O R&D.
 • Een netwerk binnen de partijen die samenwerken in het Amsterdamse OV-netwerk (o.a. GVB VRA).

Je kunt reageren tot

26.03.2023

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • Projectbasis
 • 16 uur
 • 20 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op