Utrecht

Service Designer Natuurmonitoring

Functie omschrijving

Wie zijn wij

BIJ12 (onderdeel Vereniging Interprovinciaal Overleg) is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000

Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring

BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.

Wat ga je doen?

Als Service Designer binnen het Programma Verbetering VHR-monitoring (VVM) speel je een cruciale rol in het vormgeven en begeleiden van sessies en het visualiseren van complexe informatie. De sessies vinden plaats zowel binnen het programmateam als met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die deelnemen aan het programma. Je werkt nauw samen met projectleiders en de programmamanager om sessies in het team, met de stuurgroep en in de werkteams voor te bereiden en te faciliteren. Je draagt zorg voor een toegankelijke terugkoppeling van de resultaten en visualiseert complexe informatie op een heldere en toegankelijke manier.

Functieomschrijving:

Als Service Designer binnen ons programmateam ben je verantwoordelijk voor:

 • Sessies voorbereiden: Je ontwerpt, organiseert en faciliteert sessies met verschillende groepen binnen het programma, van operationeel tot en met strategisch, waarbij je zorgt voor effectieve werkvormen en gedetailleerde voorbereiding om tot concrete resultaten te komen.
 • Visualiseren resultaten sessies: je verwerkt de resultaten van de sessies visueel en neemt deze (in samenwerking met het team) op in documenten.
 • Presentaties maken: Je bereidt presentaties voor over het programma voor verschillende doelgroepen binnen en buiten het programma, waarbij je complexe informatie helder en visueel aantrekkelijk presenteert.
 • Visualisatie en rapportage: Je vertaalt complexe gegevens naar concrete en begrijpelijke visualisaties en beschrijvingen die kunnen worden opgenomen in documenten en notities en/of in de online omgeving beschikbaar gemaakt worden.
 • Coachen van projectleiders: Je ondersteunt projectleiders bij het toepassen van visueel werken en design thinking, en stimuleert een iteratieve en mensgerichte benadering.

Profiel:

Je bent mensgericht, pragmatisch, iteratief, co-creatief en holistisch, waarbij je organisatie, proces en techniek als één ontwerpopgave ziet. Je hebt een gedegen kennis van design thinking en agile werken. Je bent een enthousiaste en mensgerichte professional die de nadruk legt op design thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test). Je weet complexe zaken concreet te maken en kunt goed op verschillende niveaus schakelen. Als storyteller kun je een duidelijk beeld schetsen en mensen meenemen in je verhaal. Als luisteraar vertaal je eisen en wensen naar een duidelijk beeld en coach je anderen hierin. Je staat stevig in je schoenen als facilitator van sessies.

Wensen:

Ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen. Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders. Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten. Ervaring met het coachen en begeleiden van collega's op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. U beschikt over minimaal een afgerond hbo diploma
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring als service-designer of een vergelijkbare functie: visualiseren van complexe informatie (voeg een voorbeeld toe bij de inschrijving), ervaring bij het toepassen van creatieve werkvormen voor effectieve sessies
 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met design thinking (empathice, define, ideate, prototype, test)
 4. Aantoonbare kennis en ervaring met de Agile werkwijze en het vervullen van de rol van service designer daarbinnen

Wensen:

 • Shortlistcriterium 1: Aantoonbare ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen
 • Shortlistcriterium 2: Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1.000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders
 • Shortlistcriterium 3: Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe
 • Shortlistcriterium 4: Ervaring met het coachen en begeleiden van collega's op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints
 • Shortlistcriterium 5: Aantoonbare ervaring met het ontwerpen, organiseren en faciliteren van sessies met passende werkvormen
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit. Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0 - Pro-actief - Creatief - Mensgericht - Pragmatisch - Iteratief - Holistisch - Teamspeler - Verbindend B. Vaardigheden 300/200/100/0 - Co-creatie - Faciliteren van sessies - Ontwerpen van sessies - Verbeelden - Storyteller - Luisteren - Vertalen van - Coachen C. Kennis 300/200/100/0 - Werkervaring bij programma’s in de publieke sector - Ervaring met Miro en InDesign - Werkvormen voor sessies met verschillende soorten deelnemers - Design Thinking

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Utrecht

Je kunt reageren tot

16.08.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op