Strategisch Adviseur Benutten Parkeergarages en Aanbesteding Parkeerdienstverlening

Functie omschrijving

Amsterdam telt meer dan 150.000 gefiscaliseerde parkeerplekken en ruim 7.000 eigen en gehuurde plekken in een groot aantal parkeergarages. De plekken worden gebruikt door vergunninghouders en betalende bezoekers. In het afgelopen decennium is de parkeerketen vergaand 'gedigitaliseerd'. Zo wordt er gebruik gemaakt van kentekenparkeren en geautomatiseerde handhaving met scanauto's, ook worden ANPR systemen gebruikt voor de toegangsverlening van vergunninghouders tot (gemeentelijke) garagevoorzieningen. Op dit moment zijn de handhavingsactiviteiten voor de gefiscaliseerde parkeerplekken uitbesteed aan een externe partij, die in 2015 is geselecteerd via een Europese aanbesteding. Het einde van de looptijd van deze uitbesteding is aanstaande, een nieuwe aanbesteding van de betreffende activiteiten is in voorbereiding. Het parkeerbeleid vormt een belangrijk instrument voor het toegankelijk en leefbaar houden van de stad en genereert ook belangrijke inkomsten. Zo werkt het Programma Autoluw, voortkomend uit de Agenda Amsterdam Autoluw, aan meer ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen en stelt zich tot doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en groener te maken en daarbij de stad bereikbaar te houden. Voor het creëren van meer ruimte wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vergunninghouders te laten parkeren in garages i.p.v. op straat. Hiertoe werken we aan de optimalisatie van de benutting van de Amsterdamse parkeergarages door vergunninghouders (maatregel 21 van de Agenda Amsterdam Autoluw: minder auto's op straat door: a) bewoners te stimuleren om meer inpandig te parkeren; en (b) optimaal benutten van de bestaande parkeercapaciteit in garages.

Bestanddelen van de opdracht
• De ontwikkeling en structurering van data analyse instrumenten opdat deze op een geautomatiseerde wijze kunnen worden geïmplementeerd binnen de ICT omgeving van de gemeente. Deze instrumenten geven een gedetailleerd inzicht in het gebruik van het bestaande parkeerareaal door de verschillende gebruikersgroepen (inclusief tijdsegmenten, herkomst, doelgroepen). De procedures en de (data) instrumenten worden bijeengebracht in een overkoepelend "masterplan" voor de realisatie van de opgave.
• Voorbereiding van de aanstaande aanbesteding van de parkeerdienstverlening. Met een specifieke focus op de data en ICT aspecten in de aanbesteding, alsmede op de bewaking van het level playing field aspecten in relatie tot de beoogde overgang van activa en personeel van de huidige uitvoerder naar de te selecteren nieuwe uitvoerder (o.a. begeleiding VDD traject).
• Het bewaken van de samenhang tussen 'straat- en garageparkeren' in de aanstaande aanbesteding.
• Strategische advisering op ad hoc basis over mogelijke uitbreiding van het areaal, (her)onderhandeling van contracten, automatiserings- en datavraagstukken en overige vraagstukken met betrekking tot de aanstaande aanbesteding. Alle hierboven genoemde werkzaamheden dienen door de adviseur zelfstandig en naar eigen inzicht te worden ingericht en uitgevoerd en wel op zodanige wijze dat de hieronder beschreven resultaten worden opgeleverd. De adviseur rapporteert wekelijks schriftelijk aan de programma manager Autoluw en aan de projectleider van de aanbesteding; 2-3 wekelijks wordt in bilaterale overleggen met ieder van beiden de voortgang ten aanzien van de beoogde resultaten besproken.

Op te leveren resultaat Een masterplan en onderliggende plannen van aanpak (Q1/2 2022), met betrekking tot: - Inregelen van dynamische capaciteitsverdeling met betrekking tot de toegang tot garages; - Clusteren van parkeergarages met betrekking tot gebruikersgroepen; - Verhogen van de bezetting door vergunninghouders; - Verleiden-dwingen van lang stilstaande parkeerders om meer op afstand te parkeren; - Ontsluiten van beschikbaarheid van plaatsen via verschillende kanalen etc. Een database structuur en tools waarmee op een geautomatiseerde wijze analyses van het gebruik van de parkeergarages gegenereerd worden (medio 2022), inclusief: - Scripts ten behoeve van de vulling van de database; - Queries ten behoeve van analyses van de database; - Koppeling met GIS-functionaliteit ten behoeve van de presentatie van resultaten. Voorstellen met betrekking tot het Programma van Eisen voor de aanstaande aanbesteding voor wat betreft de eerder beschreven aspecten, inclusief voorstellen voor daaraan te verbinden KPIs, beoordelings- en gunningscritertia. Vendor Due Dilligence rapportage, op te stellen door een Big-4 internationaal opererende accountantsorganisatie ten behoeve van de aanstaande aanbesteding. De strategisch adviseur begeleidt de uitvraag en selectie van de Big-4 partij, alsmede het traject van de uitvoering van het benodigde VDD onderzoek en de rapportage ervan. Verbetervoorstellen voor bestaande structuren, afspraken en systemen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

beschikt minimaal over aantoonbaar wo werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een behaald wo diploma

heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met data optimalisatie en procesoptimalisatie in technische systemen.

minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met complexe aanbestedingstransacties voor publieke instanties. De aangeboden kandidaat heeft daarbij tevens aantoonbare ervaring met het uitvragen, begeleiden en laten uitvoeren van vendor due dilligence onderzoek door een Big-4 accountantskantoor. minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager en/of strategisch adviseur in een G4 gemeente.

recente inhoudelijke ervaring (max 2 jaar geleden) op het gebied van: Parkeerbeleid, garageparken, straatparkeren, Data optimalisatie contractonderhandelingen, contractvorming en contractmanagement

heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) in een politiek bestuurlijke en technische omgeving waarbij meerdere interne stakeholders betrokken waren.

heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in het gebruik van PostgreSQL, PostGIS en QGIS voor grootschalige data analyse toepassingen en (geografische) presentatie van analyse resultaten

heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in het creëren van creatieve oplossingen voor bedrijfsmatige vraagstukken en is in staat om anderen aan zich te binden om deze oplossingen te helpen implementeren

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

29.11.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op