Technisch adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie

Functie Omschrijving

Technisch adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie

Wil jij ons ondersteunen als technisch adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie?
Jij zorgt ervoor dat de gemeente haar ambities op stedelijk water en klimaatadaptatie technisch goed uitvoert.

Jij bent als ervaren technisch adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie aan zet om via bestemmingsplannen, initiatiefplannen, ontwerpen en bestekken te sturen op de doelen op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie.

Als technisch adviseur ben je samen met de technisch specialisten tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van wateroverlaststudies en doorvertalen van knelpuntenanalyses naar maatregelenplannen.
Je spart strategisch met managers openbare ruimte. Je adviseert gevraagd en ongevraagd op basis van je inzichten en kennis. Ook weet je verbindingen in de gemeentelijke organisatie te leggen en te onderhouden.

Wat ga je doen?
Jij draagt zorg voor het mede realiseren van de stedelijk water en klimaatadaptieve doelstellingen:
 1. Beleidsadvies
 • (Beleids)advisering bij bestemmingsplannen, haalbaarheidsstudies en andere ruimtelijke procedures
 • (Beleids)advisering bij nieuwe ontwikkelingen, bouwplannen, omgevingsvergunningen (projectteams)
 • Betrokken bij het opstellen van watervisies voor gebieden
 • Schrijven van waterparagrafen voor interne projecten van Gemeente Breda
 1. Beheer- en plantoetsing
 • Toetsen en adviseren op het onderdeel stedelijk water van initiatieffase tot uitvoeringsontwerp (interne en externe processen)
 • Adviseur stedelijk water (en vertegenwoordigen van de opdrachtgever) in projectteams van het stadsingenieursbureau
 • Toetsing en advisering van bergingsvoorzieningen bij particulieren
 1. Ontwerpen riool- en watersystemen
 • Opstellen waterhuishoudkundige- en/of rioolplannen bij interne projecten Gemeente Breda waaronder het ontwerpen (en dimensioneren) van het systeem, detailleren van onderdelen en uittekenen tot een opdrachtgeversontwerp
 1. Klimaatadaptatie
 • Adviseren, begeleiden en afstemmen over klimaatadaptatie voor ontwikkelingen van woningbouwcorporaties/ontwikkelaars
 • Stimuleren en adviseren over klimaatadaptatie in projecten Gemeente Breda
 1. Afstemming waterschap
 • Afstemmen en stroomlijnen van contacten met het waterschap rondom ontwikkelingen, projecten, vergunning en handhaving
 • Aanvragen waterwetvergunningen
 1. Overige
 • Verzorgen, adviseren en/of beoordelen van geohydrologische onderzoeken die gerelateerd zijn aan initiatieven en ontwerpen
 • Coördineren doorontwikkeling grondwatermeetnet, verstrekken grondwaterinformatie
 • Coördineren van opvolging van deelprojecten uit diverse watervisies
 • Deelname aan de werkgroep Ulvenhoutse Bos voor het beheersen/oplossen van de waterproblematiek rondom het Natura 2000 gebied Ulvenhoutse Bos
 • Advisering en afstemming over meldingen vanuit burgers en bedrijven
 • Beoordelen/begeleiden studenten
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied en deze ervaring en je technische kennis van het adviseren, toetsen en ontwerpen op projecten en gebiedsplannen heb je opgedaan voor gemeenten met een areaal van meer dan 1.000 km riool en meer dan 100.000 inwoners

Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbaar technisch inhoudelijke ervaring met opstellen van watertoetsen, technisch uitwerken van blauwe en groene oplossingen.

Je schakelt op natuurlijke wijze binnen projectgroepen en weet met overtuigingskracht steeds juiste balans te vinden tussen de stedelijk water, klimaatadaptieve en andere doelen.

Het opvragen van referenties behoort tot de mogelijkheden.

Je bent een teamspeler die aanjaagt en met je ervaring in staat bent andere technisch adviseurs en specialisten te ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.


Kwaliteiten
Wij zoeken een collega die beschikt over de navolgende kwaliteiten:


 • (Civiel)technische opleiding met een focus op riolering en water
 • Voltooiing Basisopleiding Riolering (Stichting Wateropleidingen)
 • Technische kennis van water en groen
 • Kennis van Bestemmingsplanprocedures en Watervergunningen
 • Kennis van Projectmatig werken
 • Kennis van Stresstesten
 • Ondernemend.
 • Werkt autonoom (senioriteit).
 • Omgevingsbewust.
 • Stressbestendig.
 • Realiserende teamspeler.
 • Het kunnen schakelen tussen strategische vraagstukken en technische oplossingen.
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden o.a. presenteren voor groepen.
 • HBO/ WO (werk)niveau met een relevante achtergrond in stedelijk water en klimaatadaptatie.
 • Brede kennis van en ervaring met het werken in het vakgebied.Functie eisen (1) en -wensen (•)


 • Bij voorkeur een afgeronde HBO/WO opleiding in de richting (Civiel)technische opleiding met een focus op riolering en water en een voltooide Basisopleiding Riolering (Stichting Wateropleidingen). Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.
 • Meer dan 10 jaar ervaring als [opsteller van watertoetsen, het technisch uitwerken van blauwe en groene oplossingen].
 • Bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring als adviseur techniek in het vakgebied]. Dit moet blijken uit het cv.
 • Het cv is voorzien van relevante referenties (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

28.11.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op