's-Hertogenbosch

Technisch adviseur waterveiligheid HWBP project Cuijk-Ravenstein

Functie omschrijving

Globale inhoud van de opdracht

De opdracht omvat het vervullen van de rol van technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek gedurende gemiddeld 24 uur/week bij het projectteam van het waterschap Aa en Maas dat werkt aan het HWBP project 'Cuijk-Ravenstein'.

Waterschap Aa en Maas

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Voorwaarden

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI 2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model.

Wijze van beoordelen inschrijvingen

Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid.
 • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft.
 • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam.
 • De top drie kandidaten worden uitgenodigd voor het interview, mits de kans op gunning aanwezig is op basis van de reeds behaalde punten.
 • Na de interviews vindt er een tweede consensusoverleg plaats met het beoordelingsteam waarna de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) wordt bepaald.

Mededeling van de gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie het waterschap de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen.

Kandidaatomschrijving

Voor de Planuitwerkingsfase van de dijkversterking Cuijk-Ravenstein zoeken wij een ervaren technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek. Wij hebben een gemiddelde inzet van 24 uur per week ingeschat. Binnen de 24 uur dienen de werkzaamheden in ieder geval op donderdag op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te worden uitgevoerd. Bij voorkeur dienen de andere twee dagen verdeeld te worden over de maandag, dinsdag of woensdag.

Randvoorwaarden opdracht

 • Aanvang opdracht dient op de afgesproken startdatum plaats te vinden;
 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;
 • De in te zetten technisch adviseur mag niet in meerdere personen met dezelfde ervaring verdeeld te worden;
 • Een meestergezelconstructie (senior en junior) is niet toegestaan;
 • Een deel van de werkzaamheden mag niet door andere medewerkers worden uitgevoerd van opdrachtnemer op kantoor (oftewel door de backoffice);
 • Indien technisch adviseur niet voldoet gedurende de duur van de nadere opdracht aan de gestelde competenties, de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam is het waterschap gerechtigd om de technisch adviseur te laten vervangen;
 • Continuïteit van technisch adviseur dient gewaarborgd te zijn middels vervanging van tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau welke binnen 30 dagen ingeschakeld dient te worden. Indien er sprake is van vervanging vanuit de zijde van Opdrachtnemer dient dit vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de Opdrachtnemer;
 • Halfjaarlijks vindt er een evaluatiegesprek met de betreffende technisch adviseur plaats.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Voorwaarden voor deelname - Met het doen van een inschrijving stemt de inschrijver in met de bij deze uitvraag gevoegde contractdocumenten: • Overeenkomst van opdracht • Inkoopvoorwaarden (AWVODI 2018) • Geheimhoudings- en integriteitsverklaring
 2. Beschikbaarheid en fysieke aanwezigheid - De door u aangeboden kandidaat is uiterlijk per 1 september 2024 voor gemiddeld 24 uur per week beschikbaar en kan op de donderdag fysiek in Den Bosch aanwezig zijn
 3. Opleiding - De kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde relevante opleiding zoals waterbouwkunde of civiele techniek op minimaal HBO niveau
 4. Werkervaring softwarepakketten - De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met Relatics en geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk waaronder Plaxis

Wensen:

 • Interview - Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met 3 kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria: Mondelinge toelichting van de werkervaring zoals gesteld in de Mondelinge toelichting op de ervaringen op basis van het CV; Motivatie van de kandidaat om op deze opdracht in te schrijven; De onderlinge interactie met de beoordelaars, waarbij gelet zal worden op de communicatieve vaardigheden, proactieve houding en contact kunnen maken met gesprekspartners. Scoretabel 25% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt volledig doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit zeer goed aan op de opdracht. 20% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt goed doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit goed aan op de opdracht. 15% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt voldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit voldoende aan op de opdracht. 10% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt beperkt doorgrond en de kennis en ervaring van de kandidaat aansluit in beperkte mate aan op de opdracht. 0% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt onvoldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit onvoldoende aan op de opdracht

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

's-Hertogenbosch

Je kunt reageren tot

14.08.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op