Technisch Manager Civiele Techniek (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
 1. Opleidingsniveau: Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO of WO opleiding of ervaring op HBO/WO werk- en denkniveau richting civiele techniek (grond-, weg- en waterbouw);
 2. Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 8 jaar relevante ervaring als Technisch Manager Civiele Techniek , waarvan 5 jaar ervaring met IPM en aansturing in projectteams.
  Referentie vereist
 3. Integriteit: Gedraagt zich integer en is bereid integriteitsverklaring te ondertekenen.
 4. Beschikbaarheid en werktijden: Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).

Wensen:
 • Kandidaatomschrijving: Functieprofielals Technisch Manager lid van één of meerdere Integrale Project Managementteams. De kandidaat is verantwoordelijk voor de techniek van een aantal geclusterde projecten of een complex integraal project. ruime (min. 8 jaar) ervaring met het leiding geven aan een team van technisch specialisten. En op GROTICK aspecten verantwoordelijk te zijn voor de realisatie van civieltechnische projecten. De kandidaat stelt in zijn/haar rol als technisch manager op proactieve wijze het belang van techniek voorop, maar weet balans te vinden in het integrale karakter van een project waar omgeving, contract- en projectbeheersing een net zo belangrijke rol spelen. De kandidaat is dan ook in staat om over de grenzen van zijn/haar eigen vakgebied te kunnen stappen. En weet hoe techniek te verbinden met bijvoorbeeld belangen vanuit cultuurhistorie, groenvoorziening of maatschappelijke belangen. De kandidaat is organisatiesensitief, heeft een goed gevoel voor verhoudingen, en weet daar op passende wijze mee om te gaan. Van de kandidaat verwachten wij dat deze proactieve instelling heeft, overtuigingskracht bezit en in staat is te sturen op een soepel verloop van de werkzaamheden, samen met zijn/haar team, naar goed resultaat. De kandidaat is in staat om op heldere en mensgerichte wijze leiding te geven aan een team. En kan tactisch en strategisch niveau sturen op risico’s, proces en inhoud. Deeltaken en korte uitwerking:Opstellen en afstemmen van interne offertes; Samen met je team een stedenbouwkundig idee omzetten in een uitvoerbaar en beheersbaar ontwerp; Fungeren als sparringpartner binnen het IPM en je technisch team; Functioneel aansturen/coördineren van je (technisch) team; technisch projectleiders, werkvoorbereiders en technisch specialisten; Bewaken voortgang en kwaliteit van je project(en). En tijdig rapporteren over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten); Risico’s beheersen en bij knelpunten, samen met je team, tot concrete adviezen en oplossingen komen; Coördineren van werkzaamheden die door derden worden verricht en afstemming met interne en externe partijen; Afstemming met diverse in- en externe stakeholders; Deelnemen aan/organiseren van in- en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; Aanjager en/of ontwikkelen en implementeren van werkwijzen als BIM en Systems Engineering.De kandidaat voldoet aan:


  De gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré, later kunnen starten is bespreekbaar;
  Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
  Beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding richting van werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, technische bedrijfskunde of een vergelijkbare richting.
  Heeft minimaal 8 jaar ervaring in de civieltechnische projecten bij de overheid of semi-overheid;
  Heeft ervaring met werken in een IPM model;
  Heeft kennis van en ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen en opstellen risico analyses;
  Heeft affiniteit met duurzaamheid en beheer van de openbare buitenruimte;
  Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).

 • Motivatiebrief: Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende zaken toegelicht worden:
  · handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
  · inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
  · teamspeler, het werken met verschillende assetmanagers, projectmanagers en opdrachtgevers;
  · communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Ervaring gemeentelijke organisatie: Op CV aantoonbaar minimaal 8 jaar ervaring met Integraal Project Management werkzaam binnen/gedetacheerd bij een overheid en semi-overheid.
  8 tot
  10 tot
  meer dan
 • Ervaring met gebiedsontwikkeling en infra-ontwikkeling: Op CV aantoonbare ervaring met waterbeheerders, gemeenten, ingenieursdiensten, RWS of provincie in de civieltechnische projecten.
  5 tot
  8 tot
  meer dan
 • Functie specifieke ervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 8 jaar ervaring als Technisch Manager Civiele Techniek met scopebepalingen en belangenafweging in civieltechnische projecten.
  8 tot en met
  12 t/m
  meer dan

Je kunt reageren tot

28.03.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op