Technisch manager Waterbouwkundige Constructies

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Als technisch manager ben je primair verantwoordelijk voor het behartigen van de technische aspecten van het project. Je hebt een leidende rol in een gezamenlijk ontwerpteam met de partners. Daarnaast controleer en beheers je de technische scope van het project. Dit doe je door de eisen en wensen uit de omgeving te vertalen naar technische uitgangspunten voor het project. Je geeft sturing aan het ontwerp en betrekt hierbij inhoudelijke expertise van adviseurs en experts. Je stelt projectdocumenten op zoals uitgangspuntennotities, projectplannen, afwegingsnotities en offerte uitvragen.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden om zowel de inwoners en bedrijven als ook interne en externe beheerders van infrastructuur en Kabels en leidingen te woord te kunnen staan.

Naast je rol in projecten wordt ook een actieve bijdrage van je verwacht in cluster- en teamoverleggen in het kader van ontwikkeling van technisch management van de eenheid.

De technisch manager is verantwoordelijk voor het behartigen van de technische aspecten van het project en daarin het vaste aanspreekpunt voor het projectteam is:

 • Je bent verantwoordelijk voor de toepassing en invoering van kaders en richtlijnen en nieuwe methodes en methodieken;
 • Je bewaakt de technische kwaliteit van de door aannemer voor te bereiden en uit te voeren werkzaamheden;
 • Je neemt maatregelen om schade te voorkomen aan kabels en leidingen gedurende de werkzaamheden;
 • Je borgt de veiligheid in het project door risico's en afwijkingen te signaleren, deze aan de orde te stellen en op zoek te gaan naar oplossingen;
 • Je draagt zorg voor de technische volledigheid en juistheid van de nog op te stellen uitvoeringscontracten;
 • Je stemt de technische aspecten af met de andere team leden, dit zijn de projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing (integraal projectmanagement model (IPM)).Verantwoordelijkheden:

Zie bij opdracht omschrijving.Project:

Als technisch manager word je ingezet op het project ‘aanpak boordvoorziening Kanaal Almelo - De Haandrik’ en indien gewenst op afroep bij andere projecten. Het project is een complex infrastructureel project met grote bestuurlijke aandacht en betrokkenheid vanuit de omgeving.Het project ‘aanpak boordvoorziening Kanaal Almelo – De Haandrik’ is erop gericht om de oeverconstructies van de projectgebieden (ruim 30 km) te laten voldoen aan een levensduur van 50 jaar, voor een veilig en bevaarbaar kanaal.

Voor dit project is een bouwteam contract opgesteld. Er is reeds een aannemer geselecteerd en het bouwteam gaat binnenkort van start.

Dit project wordt vanuit de provincie begeleid door een IPM-team, waarin jij de rol van technisch manager gaat vervullen.

Als technisch manager pas je de vastgestelde processen toe en toon je eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Je kunt aanspreken en escaleren. Belangrijk is dat je over de grenzen van jouw rol kunt kijken en dat jij je samen met jouw collega’s in het IPM-team wilt inzetten voor een optimaal proces en eindresultaat.

Wij werken volgens ons assetmanagementsysteem en daarin zijn voor een projectleider/technisch manager de volgende kwaliteiten van belang: oordeelsvorming, oog voor kosten/baten en conceptueel denken.

De project Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik eindigt als de oeverconstructies vervangen zijn.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn
 2. Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er
 3. De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van civiel techniek of vergelijkbaar
 4. De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider/technisch manager bij en/of voor een overheidsorganisatie (zoals gemeente, provincie, waterschappen, het Rijk) in de periode: 2010-heden
 5. De kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring in het werken met bouw-teams bij planstudies, contractvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase van grote projecten in de periode: 2010-heden.

Je kunt reageren tot

26.03.2023

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Overijssel
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • Projectbasis
 • 24 uur
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op