Toezichthouder/Handhaver Industriële lozingen

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke en flexibele Toezichthouder/Handhaver met procestechnologische achtergrond. De afdeling Vergunningen en Handhaving beoordeelt initiatieven van derden om ervoor te zorgen dat onze doelen niet in gevaar komen, houdt toezicht op de uitvoering van deze initiatieven en treedt desnoods handhavend op. We zoeken met deze initiatiefnemers binnen wettelijke kaders naar passende oplossingen. Kennis van het watersysteem en wet- en regelgeving op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit vormen daarbij onze leidraden. De aanleiding voor deze opdracht is tweeledig: We werken grotendeels vraag gestuurd, waardoor er soms sterke schommelingen in de werkvoorraad ontstaan. De implementatie van de Omgevingswet vergt de komende tijd extra inzet van de vaste medewerkers. Je hoofdtaak is het toezicht houden op het werk van derden, bij watergangen en waterkeringen. Denk hierbij aan het graven en dempen van oppervlaktewater, het aanleggen van een brug of nieuwbouw van een woning bij de waterkering. Je controleert of de Keur (de regelgeving van het waterschap) goed nageleefd wordt en controleert op de afgegeven vergunning. Als inspecteur houd je toezicht, geef je advies en spoor je overtredingen op. Je overlegt met bedrijven, agrariërs en particulieren over te nemen maatregelen om eventuele overtredingen ongedaan te maken en de termijnen waarbinnen dat moet gebeuren. Dit doe je op basis van het bestuursrecht. Je stemt eventueel af met vergunningverleners of andere deskundigen van ons waterschap. Daarnaast treed je op bij klachten/vragen van bewoners uit het gebied die betrekking hebben watergangen en- keringen. Kennis van en ervaring met lozingen op oppervlaktewater (o.a. agrarische bedrijven) en grondwateronttrekkingen is een pré.

Verantwoordelijkheden:
  • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op werken van derden, bij watergangen en -keringen. Dit moet conform de Keur en de afgegeven vergunning verlopen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het optreden bij klachten en vragen van bewoners.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. • Je hebt kennis van de Algemene Wet Bestuursrecht, Wabo, Waterwet en Keur. ,• Je beschikt over relevante kennis en opleiding op minimaal MBO+ niveau (bijvoorbeeld ,• Je bent beschikbaar van 14 september tot en met 31 december 2022 met de mogelijkheid tot een jaar verlenging.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

27.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op