Transitiemanager Grondzaken

Functie omschrijving

De afdeling Projectleiding van Grond en Ontwikkeling staat voor een forse opgave om enerzijds de stedelijke gebiedsontwikkelingen goed te bemensen met Projectleiders grondzaken, maar anderzijds om dat steeds minder te doen met externe inhuur krachten. De inhuurratio op de afdeling dient fors te worden afgebouwd en parallel daaraan dient het medewerkersbestand in vaste dienst te worden uitgebreid. En dit alles terwijl de projecten door blijven draaien. De afdeling zoekt een transitiemanager die helpt bij het zo soepel mogelijk terugdringen van de flexibele schil.

Bestanddelen van de opdracht De transitiemanager is verantwoordelijk voor een soepel verloop van het terugdringen van de flexibele schil met als resultaat een terugdringing van 15% flexibele schil. De transitiemanager draagt zorg dat nieuwe medewerkers aangenomen worden. De transitiemanager zorgt dat er zo min mogelijk sprake is van onder bemensing op de projecten en goede overdrachten van kennis en kunde plaatsvinden door vertrekkende inhuurkrachten. De Transitiemanager zorgt hierbij voor een nauwe samenwerking met team Markt en Capaciteit. Van de Transitiemanager verwachten wij dat hij/zij: • Inzicht heeft in het medewerkersbestand (vast en inhuur) in relatie tot de projecten en gebieden waarin zij werken; • Specialistische kennis en ervaring heeft van gebiedsontwikkeling; • Zorgt voor meerdere werving- en selectie campagnes via de gebruikelijke routes en actief hieraan deelneemt; • Goede matches maakt van nieuwe medewerkers op de juiste projecten op basis van zijn specifieke kennis en ervaring; • Specifieke kennis heeft van de wet DBA, het inhuurbeleid e.d. Resultaat: De flexibele schil van de afdeling dient in eerste instantie tot ca 15% te worden teruggedrongen (thans ca 32%). De deadline daarvoor is oktober 2022. Daarna dient de balans te worden opgemaakt of - hangende de dan geldende beleid- en regelgeving - een verdere terugdringing van de flexibele schil is gewenst. Het gaat hier niet om een arbeidsrelatie. De opdracht moet worden afgerond en gerealiseerd, zodra het resultaat is bereikt verdwijnen de werkzaamheden. De Transitiemanager voert persoonlijk en zelfstandig de opdracht uit en kan zich bij de uitvoering van deze opdracht laten bijstaan. Het staat vrij om ook voor anderen te werken. De Transitiemanager staat in voor het resultaat zoals hiervoor omschreven. De Transitiemanager staat niet onder leiding en/of toezicht, maar rapporteert wel structureel aan het management van de afdeling over de resultaten

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. in het bezit van een diploma van een erkende WO opleiding in de richting van Planologie, Bouwkunde, Rechten, Bestuurskunde en/of (Bedrijfs-)economie
  2. minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de gebieds- en vastgoedontwikkeling opgedaan in de laatste 7 jaar.
  3. heeft aantoonbaar in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een grotere gemeente (boven de 150.000 inwoners )
  4. in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het leidinggeven, begeleiden en coachen van een team professionals.
  5. in de afgelopen 7 jaar minimaal 1 jaar de werkzaamheden en verantwoordelijkheden op zich genomen die bij een grootschalige reorganisatie zich voordoen.
  6. heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van publiekrecht (Awb, Wro, bestemmingsplanprocedures etc)
  7. heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met begeleiden van professionals in het fysieke domein.
  8. heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met grondexploitaties en erfpacht.
  9. heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met bestuurlijke besluitvorming.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

24.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op