Uitvoerend projectleider duurzaamheid Gemeente Meierijstad

Functie omschrijving

In het Nederlandse Klimaatakkoord en in de Duurzaamheidsvisie is vastgelegd dat de gemeente Meierijstad in 2050 CO2-neutraal moet zijn, door een combinatie van energiebesparing, duurzame energieopwekking en compensatie van de CO2-uitstoot. We zijn reeds enkele jaren zeer actief met projecten rondom energiebesparing. Ook vanuit de rijksoverheid wordt hier fors op ingezet inclusief het beschikbaar stellen van middelen aan gemeenten. Het gaat hierbij om bedragen waar grotere projecten mee opgezet kunnen worden en hiervoor is ondersteuning nodig. Niet enkel in uitvoering maar ook op tactisch niveau om dit op te zetten en op een efficiënte manier uit te voeren.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
  1. Werk- en denkniveau: Werk- en denkniveau HBO. Dit dient te blijken uit het CV.
  2. Gerichte werkervaring: Gerichte werkervaring: Geen starter, 1 tot 3 jaar werkervaring. Dit dient te blijken uit het CV. Kennis en/of affiniteit met zowel technische als menselijke kant van energietransitie - Verbinder - Realisatie gericht - Pro-actief

Wensen:
  • Kandidaatomschrijving: Wij zoeken een kandidaat die een bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van de huidige (en toekomstige) regelingen vanuit de rijksoverheid voor energiebesparing; met name de opdracht vanuit het Nationaal Isolatieprogramma en de koppeling maken met de aanpak Energiearmoede maar ook de resterende uitvoering van de RREW activiteiten. Om te komen tot een passende aanpak en adequaat instrumentarium is het belangrijk om niet alleen te focussen op de technische aspecten van de energietransitie. Aandacht voor de sociale kant zal essentieel zijn voor het behalen van de doelstellingen. Er zijn diverse in- en externe stakeholders die een rol hebben in deze opgave en betrokken moeten worden om tot een werkbaar voorstel te komen. We zoeken daarom iemand die in staat is om: Stakeholders betrekken bij ontwikkelen van de aanpak: proces en inhoudelijk. Zowel interne collega’s en werkateliers, zakelijke stakeholders als inwoners.Kennis hebben van landelijke regelingen, en de lokale uitwerking hiervan uit kunnen voerenInzicht heeft in reeds lopende projecten en deze aan elkaar kan verbindenDit alles kan samenbrengen en in teamverband met de strategisch projectleider concrete projectvoorstellen vorm geeft en deze kan aansturen
  • Aanvullende kennis: Kandidaat heeft bij voorkeur aanvullende kennis op het gebied van Energiebesparing/ energietransitie. Zowel algemene als kennis van (technische) ontwikkelingen in de energiemarkt als ervaring met het uitvoeren van projecten, bijvoorbeeld op gebied van woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen
  • Aanvullende ervaring: Kandidaat heeft bij voorkeur aanvullende ervaring op het gebied van subsidies en gemeentelijke leningen. Kennis van het als gemeente verstrekken van leningen en subsidies aan inwoners.
  • Competenties: 1. Kennis en ervaring van het werkveld Energiebesparing/Energietransitie 2. Projectmanagement: opzetten en coordineren van projecten 3. Uitvoeringsgericht, pragmatisch, en politieke sensitiviteit Dit dient te blijken uit de CV
  • Koppeling met Strategisch projectleider duurzaamheid: Koppeling met vacature Strategisch projectleider duurzaamheid gemeente Meierijstad/Land van Cuijk (W2022-33) Het heeft de voorkeur dat beide vacatures als team door dezelfde partij uit worden gevoerd.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

21.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op