Vastgoedjurist / Portefeuillemanager vastgoed

Functie omschrijving

Opdracht:
Het werk bij het Vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer stelt jou voor uitdagingen op verschillende vlakken: Als portefeuillemanager formuleer je een visie m.b.t. de vastgoedportefeuille. Deze visie vertaal je naar de te voeren strategie, die dient als kader voor vastgoedbeslissingen op de gebieden van huurbeleid, realisatie, onderhoud en aan- en verkoop van objecten. Vanuit deze visie adviseer je het management en het bestuur, en zorg je voor concrete voorstellen aangaande vastgoedvraagstukken. Daarnaast bewaak je vanuit een helikopterview de integraliteit van het vastgoedbeleid (zowel binnen het Vastgoedbedrijf als daarbuiten, in de gemeente Zoetermeer als geheel) en de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines.Naast je strategische taken, voer je de juridische control van het Vastgoedbedrijf en in het bijzonder ben je verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van opgestelde documenten, zoals huurcontracten, realisatie overeenkomsten, klachtenbehandeling, correspondentie, etc. Verzorg je de juridische control binnen grote en/of complexe fysieke projecten en draagt zorg voor het opstellen/beoordelen van privaatrechtelijke documentenJe vertegenwoordigt de gemeente en voert overleg met relevante afdelingen, het college van B&W, besturen, stichtingen en verenigingen, hogere overheden, burgers en marktpartijen. Als echte netwerker draag je zorg voor de ontwikkeling van strategische allianties met de vastgoedmarkt en nieuwe vormen van samenwerking met private partijen. Deze werkzaamheden vragen om een initiatiefrijk persoon en stellen je communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid op de proef.Verder behoren tot de taken van de portefeuillemanager:- Voeren en begeleiden van gerechtelijke procedures en vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte;- Realiseren van een correct besluitvormingsproces met o.a. functionele opdrachtgevers;- Opstellen van beoordelingscriteria voor de vastgoedportefeuille;- Opstellen of beoordelen van complexe overeenkomsten ten aanzien van onder meer samenwerking, onderhoud, verkoop/koop, erfpacht, huur, zakelijke rechten, kostenverhaal;- Initieert en ontwikkelt vanuit juridische optiek het vastgoedbeleid;- Adviseren van klanten over de realisatie van een wensen- en eisenpakket.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Wensen:
• Een afgeronde WO master opleiding in de richting van Nederlands Recht .
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Vastgoedjurist binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar .
• Aantoonbare werkervaring op het gebied van Vastgoedontwikkeling en / of vastgoedbeheer in de afgelopen vijf jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) .
• Aantoonbare werkervaring met het rechtstreeks adviseren aan de directie en bestuur in de afgelopen vijf jaar (duidelijk blijkend uit het cv) :
- Binnen een gemeente
- Binnen een politiek gestuurde organisatie
- Geen aantoonbare werkervaring met het rechtstreeks adviseren aan de directie en bestuur en/of niet binnen een gemeente of politiek gestuurde organisatie .

Eisen:
NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren. 1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. Een afgeronde WO bachelor opleiding in de richting Nederlands Recht.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als vastgoedjurist in de afgelopen 10 jaar.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

21.10.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op