Voorzitter Opdrachtgever/-nemer platform reconstructies OB (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
 1. Opleidingsniveau: Op CV aantoonbaar WO werk- en denkniveau richting Bouwkunde, Planologie, (civiele) techniek, technische en/of bedrijfskunde richting of vergelijkbaar;
 2. Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 12 jaar relevante ervaring in het publieke sector (zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) in een project- en beheerorganisatie gericht op aanleg van nieuwe infrastructuur, reconstructie en/of andere complexe projecten in het fysieke domein.
  Referentie vereist
 3. Beschikbaarheid en werktijden: Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
 4. Integriteit: Gedraagt zich integer en is bereid integriteitsverklaring te ondertekenen.

Wensen:
 • Kandidaatomschrijving: Functieprofiel
  De rol van de voorzitter van het platform is primair het (bege)leiding geven aan het proces tussen de opdracht gevende en opdracht nemende clusters binnen de gemeente in projecten op het gebied van reconstructies. Hierbij vult de voorzitter een onafhankelijke rol op het proces maar ook op de inhoud. De voorzitter heeft de nadrukkelijke opdracht om, daar waar het proces stagneert keuzes te maken om de voortgang van projecten te verbeteren. De voorzitter krijgt dan ook vanuit het management van de twee clusters het mandaat om sturend op te treden als er geen consensus wordt bereikt vanuit de inhoud of het proces. Het platform moet worden ontwikkeld en dus is de opdracht voor de voorzitter ook om de processen en afspraken tussen de clusters vorm te geven en te evalueren. Het is de bedoeling dat het platform na 6 tot 9 maanden een structurele vorm aanneemt en dat de rol van voorzitter binnen de organisatie kan worden belegd. Het adviseren over het tot stand laten komen van deze structurele vorm is ook onderdeel van deze opdracht. De voorzitter van het opdrachtgeversplatform rapporteert aan het gecombineerde MT B&O (Beheer en Onderhoud)/IB (ingenieursbureau) dat eens per maand samenkomt. De dagelijkse aansturing gebeurt door een koppel van Teammanagers van B&O en IB.

  De kandidaat voldoet aan: Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later beginnen is bespreekbaar; Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden; Heeft aantoonbaar WO werk- en denkniveau richting technische en/of bedrijfskunde richting of vergelijkbaar; Heeft minimaal 6 jaar relevante ervaring als civieltechnisch projectleider/projectmanager met complexe infrastructurele reconstructie projecten; Heeft minimaal 6 jaar ervaring als (ambtelijk) opdrachtgever van multidisciplinaire reconstructie projecten, vanuit een assetmanagement/beheer&onderhoud organisatie; Ervaring met het initiëren en realiseren van veranderingen op het gebied van professionalisering en cultuur; beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers; Is besluitvaardig, kan besluiten (mondeling en schriftelijk) goed onderbouwen en weet ambtelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme; beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden; Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).
 • Motivatiebrief: Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende zaken toegelicht worden:
  · handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
  · inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
  · teamspeler, het werken met verschillende assetmanagers, projectmanagers en opdrachtgevers;
  · communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Ervaring gemeentelijke organisatie: Op CV aantoonbaar minimaal 12 jaar ervaring als Projectleider/Projectmanager, Programmamanager, Teammanager, Assetmanager en/of (ambtelijk) Opdrachtgever, binnen en/of gedetacheerd bij een overheid of semi-overheid in het fysiek domein.

  16 tot
  meer dan
 • Ervaring met reconstructie / infrastructurele projecten: Op CV aantoonbare ervaring met waterbeheerders, gemeenten, ingenieursdiensten, RWS of provincie in de civieltechnische projecten. Hierbij kan het gaan om ervaring in de projectleiding e/o in een rol als (ambtelijk) opdrachtgever.
  5 tot
  8 tot
  meer dan
 • Risicomanagement: Innovatieve contracten: Ervaring met het aansturen van gemeentelijke belangen
  3 tot
  5 tot
  Meer dan

Je kunt reageren tot

28.03.2023

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • Projectbasis
 • 24 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op