Privacy

Onze dienstverlening

ZuidProfs BV bemiddelt mensen binnen de overheid en verzamelt daarom gegevens van kandidaten en relaties. ZuidProfs B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze data om te gaan en houdt daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

Dat wil zeggen dat je deze data op verzoek kunt inzien en kunt laten verwijderen – tenzij deze wettelijk nog bewaard moeten worden.

Contactpersoon:

ZuidProfs BV. Te Oisterwijk. Contactpersoon is dhr. P. Barendse.
Bereikbaar via gegevensbeheer@zuidprofs.nl

Versie: mei 2018

Welke gegevens verwerken we en waarom?

Om kandidaten en vacatures bij elkaar te brengen hebben we bepaalde gegevens nodig:

Van sollicitanten, (potentiële) kandidaten, ZZP-ers en (toekomstige) (inhuur-) medewerkers, verzamelen, vragen en bewaren we gegevens zoals NAW, contact- en CV gegevens.

Ook van (potentiële) klanten verzamelen en bewaren we naam, functie en contactgegevens.
Deze worden verzameld vanuit een gerechtvaardigd bedrijfsbelang voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. En vanuit een overeenkomst (jouw instemming) voor gebruik van jouw gegevens.

Van mensen en bedrijven waarvoor wij een bemiddeling tot stand brengen, vragen we aanvullende gegevens, zoals kopie ID, BSN nummer en financiële gegevens ten behoeve van het opstellen van een overeenkomst, facturatie, betalingen en vanuit fiscale en wettelijke verplichtingen.

Hoe zijn de data verkregen en hoe lang bewaren ?

(Potentiele) kandidaten, sollicitanten en ZZP-ers:
Verkregen via onze website, Social Media en Vacaturebanken.
Na toestemming bewaartermijn 1 jaar voor benadering bij vacatures.
Voor ZZP-ers hanteren we na toestemming bewaartermijn 2 jaar voor benadering bij opdrachten.

Van mensen die via ZuidProfs zijn bemiddeld, bewaren we tot 7 jaar na einde van de werkzaamheden. Ook klant en facturatiegegevens bewaren we 7 jaar na einde van de werkzaamheden.

Van (potentiele) klanten verzamelen we naam, functie, mailadres en telefoonnummer via nieuwsbrieven, Social Media en internet. Na toestemming bewaren we die 2 jaar.

Zonder toestemming bewaren we verzamelde gegevens maximaal 4 weken.

Alle relaties hebben zonder opgave van reden recht op inzage en eventuele verwijdering van hun gegevens (tenzij we de gegevens wettelijk moeten bewaren).
Kandidaten kunnen hiertoe inloggen op het database systeem.
Relaties kunnen hiertoe mailen of klikken op nieuwsbrieven.

Regelmatig vragen we om een update van je beschikbaarheid en verlenging van de bewaartermijn. Wanneer de bewaartermijn verloopt en er is geen toestemming tot verlenging, dan worden de gegevens verwijderd uit de database.

Met wie delen we en hoe is de beveiliging?

Alle data van kandidaten worden verwerkt in databasesoftware van Otys. Deze database faciliteert tevens ons dataregiser.

Bij voordracht van kandidaten worden CV gegevens gedeeld worden met onze klanten, via (beveiligde) mail of via online platforms van (markt-)partijen zoals inhuurdesks en markplaatsen. Dit gebeurt altijd met toestemming van de kandidaat.

Ten behoeve van fiscale verwerking worden gegevens van mensen die via ZuidProfs bemiddeld zijn, gedeeld met onze accountant, de softwareleverancier Exactonline en in sommige gevallen met een payrollpartner.
De software van onze partners is beveiligd volgens gecrediteerde standaarden en worden bewaard in de EU.
Met al deze partners is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Daarnaast worden deze gegevens bewaard in een clouddienst van Microsoft.

ZuidProfs deelt zonder toestemming geen - herleidbare gegevens van kandidaten of klanten aan derden, anders dan bovenstaande.

Cookies

ZuidProfs gebruikt functionele en analytische cookies enkel voor eigen gebruik op haar website. (automatisch aanvullen login, bezoek van verschillende webpagina’s op onze website, aantal reacties op vacatures, enz.)

"Het contact met ZuidProfs voelt echt als samenwerken.''

Werving via ZuidProfs

Goed personeel is schaars. Zeker wanneer er tijdelijk extra inzet nodig is, wil je snel een goede oplossing. ZuidProfs kent de markt, denkt mee en handelt snel. Zo komen we samen tot de juiste match.

Contact